ÖVERENSKOMMELSE

MOTVERKA
MUTOR OCH
KORRUPTION

Välkommen till Antikorruptionsskolan. Den här utbildningen är 15 minuter lång och riktar sig till dig som är verksam inom vård, omsorg och personlig assistans. Den är gemensamt framtagen av parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Fremia och återspeglar parternas gemensamma synsätt i fråga om korruption och mutor. Utbildningen bygger delvis på en överenskommelse ”Motverka mutor och korruption” avseende vård, omsorg och personlig assistans som parterna tog fram 2018. Institutet Mot Mutor (IMM) har medverkat i framtagandet av överenskommelsen och utbildningen.

I den här utbildningen kommer du bland annat att lära dig:  

LEKTIONSPLAN