Bra jobbat!

Nu är utbildningen slut och vi hoppas att du fått mer kunskap om korruption och känner dig trygg i hur du bör agera om du blir erbjuden något i tjänsten. Lycka till!

Du kan läsa mer om överenskommelsen på Institutet Mot Mutors hemsida.

Ladda ner ditt diplom

FRÅGA 3/3

Du har gått i pension. Under ditt yrkesliv har du fått en nära kontakt med personer som du varit vårdare för inom bland annat äldreomsorgen. Samira är en sådan person som du fortsätter att hälsa på regelbundet. Ni spelar gärna bridge, bakar småkakor och lägger patiens tillsammans. Några år efter din pension erbjuder Samira dig sitt sommarhus på Höga kusten. Det finns nämligen inga släktingar i livet som kan ta över stugan och hon orkar inte ta hand om allt längre.

Vad gör du?

Du tackar vänligt nej eftersom du inte vill att någon ska tro att du utnyttjar Samira för pengar och förmåner. Er vänskap är ju äkta och genuin. Du vill heller inte att någon ska misstänka att du blivit lovad sommarhuset eller andra förmåner under den tid du arbetade för Samira. 

Bra jobbat! Det är rätt svar. 
Här ska du vara försiktig och noggrant överväga ditt beslut. Som utgångspunkt är det inte tillåtet att ta emot gåvor, även testamenterade, också efter att du avslutat din anställning. Ges gåvan däremot endast på grund av en genuin vänskap kan det vara okej, men det ställs mycket höga krav på att bevisa sådan vänskap. Situationen kan också uppfattas som förtroendeskadlig utifrån. 

Du har ju för länge sedan avslutat din anställning. Därför är det inget problem att ta emot sommarhuset. 

Det är tyvärr fel svar. 
Här ska du vara försiktig och noggrant överväga ditt beslut. Som utgångspunkt är det inte tillåtet att ta emot gåvor, även testamenterade, också efter att du avslutat din anställning. Ges gåvan däremot endast på grund av en genuin vänskap kan det vara okej, men det ställs mycket höga krav på att bevisa sådan vänskap. Situationen kan också uppfattas som förtroendeskadlig utifrån.
Försök igen!

Du känner dig smickrad av erbjudandet, men samtidigt tveksam. Du säger därför att det skulle kännas bättre för dig att få köpa stugan till ett vänskapspris.

Det är tyvärr fel svar.
Även ett erbjudande om att köpa ett sommarhus till ett förmånligt vänskapspris kan vara en otillbörlig förmån. Här ska du vara försiktig och noggrant överväga ditt beslut. Som utgångspunkt är det inte tillåtet att ta emot gåvor, även testamenterade, också efter att du avslutat din anställning. Ges förmånen däremot endast på grund av en genuin vänskap kan det vara okej, men det ställs mycket höga krav på att bevisa sådan vänskap. Situationen kan också uppfattas som förtroendeskadlig utifrån.
Försök igen!

FRÅGA 2/3

Du arbetar som personlig assistent. När du på måndag morgon, efter din födelsedag, kommer till brukaren Mohammed ger han dig ett födelsedagskort tillsammans med en chokladask och en trisslott. På kvällen skrapar du lotten och till din stora glädje vinner du 10 000 kronor.

Vad gör du?

Du blir glad eftersom Mohammed har ansträngt sig för din skull. Du kan inte se hur chokladasken och trisslotten kan vara till någon skada för någon. Du tar därför emot gåvorna. Vinsten behåller du för det tycker du att du är värd. Du fyller ju ändå jämt.

Det är tyvärr fel svar.
Även om en brukare vill visa uppskattning och uppmärksamma din födelsedag är grunden för er relation professionell. Tar du emot en gåva händer något i den professionella relationen. Det finns en risk att du, medvetet eller omedvetet, börjar behandla just denna brukare annorlunda. Utomstående kan även tro att du särbehandlar Mohammed om du tra emot gåvor från honom. Du riskerar också att hamna i knepiga situationer längre fram; ska du till exempel ge en present till Mohammed när han fyller år?
Försök igen!

Du tackar och tar emot födelsedagskortet eftersom du inte ser det som en förmån. Däremot tackar du nej till chokladasken och trisslotten eftersom som detta är förmåner som erbjuds i din professionella roll. 

Bra jobbat! Det är rätt svar. 
Ett enkelt födelsedagskort kan vara OK att ta emot. Däremot ska du tacka nej till chokladasken och trisslotten, eftersom de riskerar att vara beteendepåverkande. Även om brukaren vill visa uppskattning och uppmärksamma din födelsedag är grunden för er relation professionell. Tar du emot en gåva händer något i den professionella relationen. Det finns en risk att du, medvetet eller omedvetet, börjar behandla just denna brukare annorlunda. Utomstående kan även tro att du särbehandlar Mohammed om du tra emot gåvor från honom. Du riskerar också att hamna i knepiga situationer längre fram; ska du till exempel ge en present till Mohammed när han fyller år? Det är heller inte självklart vad en gåva är värd vid en första anblick. I det här fallet visade sig gåvan ha ett betydligt större värde än kostnaden för en trisslott. Det också viktigt att tänka på. 

Du tar tacksamt emot födelsedagskortet, blomman och trisslotten och tänker inte mer på det. Vinsten känner du dig dock inte bekväm med att behålla, så du ger pengarna till Mohammed nästa gång ni ses. 

Det är tyvärr fel svar.
Även om brukaren vill visa uppskattning och uppmärksamma din födelsedag är grunden för er relation professionell. Tar du emot gåvor händer något i den professionella relationen. Det finns en risk att du, medvetet eller omedvetet, börjar behandla just denna brukare annorlunda. Utomstående kan även tro att du särbehandlar Mohammed om du tra emot gåvor från honom. Du riskerar också att hamna i knepiga situationer längre fram; ska du till exempel ge en present till Mohammed när han fyller år? Det är heller inte självklart vad en gåva är värd vid en första anblick. I det här fallet visade sig gåvan ha ett betydligt störe värde än kostnaden för en trisslott. Det också viktigt att tänka på.
Försök igen!

FRÅGA 1/3

Du arbetar som biståndshandläggare och har precis fattat ett beslut om en biståndsansökan. Maria som är sökande är mycket nöjd över ditt beslut och vill visa sin uppskattning. Hon har därför köpt en blombukett till dig som hon vill överlämna.

Vad gör du?

Eftersom du redan har fattat ditt beslut, har blombuketten ingen påverkan på ditt beslutsfattande. Du kan därför ta emot den fina buketten. 

Det är tyvärr fel svar.
Tänk på hur ditt agerande, dvs. att du tar emot en gåva från en sökande där du fattat ett gynnande beslut, kan uppfattas utifrån. Skulle det kunna uppstå misstanke om att beslutet inte skett på sakliga och opartiska grunder? Tänk även på vad din roll som offentlig tjänsteperson innebär och de arbetsuppgifter du har.
Försök igen!

Du tvekar eftersom du känner till att gåvor generellt inte är accepterat från brukare eller sökande, men du vill inte göra Maria ledsen så du tar emot buketten ändå.

Det är tyvärr fel svar.
Personliga känslor får aldrig styra hur du utför ditt arbete. Tänk även på hur ditt agerande, dvs. att du tar emot en blombukett från en sökande där du fattat ett gynnande beslut, kan uppfattas utifrån. Skulle det kunna uppstå misstanke om att beslutet inte skett på sakliga och opartiska grunder? Fundera även på vad din roll som offentlig tjänsteperson innebär och de arbetsuppgifter du har.
Försök igen!

Du känner dig smickrad, men tackar vänligt nej till buketten eftersom du inte vill att någon ska tro att du låtit dig påverkas i ditt beslutsfattande. 

Bra jobbat! Det är rätt svar.
Du ska tacka nej till blombuketten eftersom den ges i samband med myndighetsutövning. Vid myndighetsutövning ska det råda nolltolerans mot att ta emot förmåner. Lagstiftningen ser också strängt på förmåner som lämnas i samband med myndighetsutövning. Det har ingen betydelse om en förmån lämnas före eller efter att ett beslut har fattats. Det är även bra att rapportera om det som hänt till din närmaste chef. Glöm heller inte att dokumentera händelsen. 

ÖVERENSKOMMELSE

MOTVERKA MUTOR OCH KORRUPTION

Utbildningen är framtagen i samverkan mellan

SKR Bild 1 Bild 1

Med stöd av

Bild 1