FRÅGA 1/3

Du arbetar som biståndshandläggare och har precis fattat ett beslut om en biståndsansökan. Maria som är sökande är mycket nöjd över ditt beslut och vill visa sin uppskattning. Hon har därför köpt en blombukett till dig som hon vill överlämna.

Vad gör du?

Eftersom du redan har fattat ditt beslut, har blombuketten ingen påverkan på ditt beslutsfattande. Du kan därför ta emot den fina buketten. 

Det är tyvärr fel svar.
Tänk på hur ditt agerande, dvs. att du tar emot en gåva från en sökande där du fattat ett gynnande beslut, kan uppfattas utifrån. Skulle det kunna uppstå misstanke om att beslutet inte skett på sakliga och opartiska grunder? Tänk även på vad din roll som offentlig tjänsteperson innebär och de arbetsuppgifter du har.
Försök igen!

Du tvekar eftersom du känner till att gåvor generellt inte är accepterat från brukare eller sökande, men du vill inte göra Maria ledsen så du tar emot buketten ändå.

Det är tyvärr fel svar.
Personliga känslor får aldrig styra hur du utför ditt arbete. Tänk även på hur ditt agerande, dvs. att du tar emot en blombukett från en sökande där du fattat ett gynnande beslut, kan uppfattas utifrån. Skulle det kunna uppstå misstanke om att beslutet inte skett på sakliga och opartiska grunder? Fundera även på vad din roll som offentlig tjänsteperson innebär och de arbetsuppgifter du har.
Försök igen!

Du känner dig smickrad, men tackar vänligt nej till buketten eftersom du inte vill att någon ska tro att du låtit dig påverkas i ditt beslutsfattande. 

Bra jobbat! Det är rätt svar.
Du ska tacka nej till blombuketten eftersom den ges i samband med myndighetsutövning. Vid myndighetsutövning ska det råda nolltolerans mot att ta emot förmåner. Lagstiftningen ser också strängt på förmåner som lämnas i samband med myndighetsutövning. Det har ingen betydelse om en förmån lämnas före eller efter att ett beslut har fattats. Det är även bra att rapportera om det som hänt till din närmaste chef. Glöm heller inte att dokumentera händelsen.